Potrošačko pravo – Dieselgate

Dana 22.02.2019.g. Klaus Müller, čelnik najveće udruge za zaštitu potrošača u Njemačkoj Verbraucherzentrale Bundesverband (koja djeluje na zaštiti prava oko 80 milijuna potrošača u toj zemlji), na web stranice te udruge naveo je kako je Der Bundesgerichtshof (Savezni sud pravde) danas objavio da je prema njihovom preliminarnom pravnom mišljenju upotreba nezakonitog uređaja u dizelskom vozilu materijalni nedostatak vozila, što ima određene pravne implikacije na sudske postupke u kojima potrošači traže naknadu od Volkswagen Grupe.

Više >>>
Page 1 Page 2 Page 3