Pružamo usluge savjetovanja, sastavljanja isprava, zastupanja i svih drugih pravnih poslova u sljedećim područjima:

 • Potrošačko pravo
  – Zaštita potrošača u svim vrstama potrošačkih ugovora
  – Osporavanje i poništavanje nepravičnih odredbi potrošačkih ugovora
  – Ishodovanje naknade štete u potrošačkim sporovima
 • Naknada štete
  – Zastupanje u postupcima za naknadu imovinske štete
  – Zastupanje u postupcima za naknadu neimovinske štete (ozljede)
 • Pomorsko pravo
  – Ugovor o kupoprodaji broda
  – Stjecanje prava vlasništva na kupljenom plovilu
  – Osiguranje broda
  – Stranac kao vlasnik broda u Republici Hrvatskoj
  – Upis i upisnik brodova
 • Trgovačko pravo i pravo društava
  – Osnivanje trgovačkih društava
  – Statusne promjene trgovačkih društava
  – Interni akti društava
  – Postupci pred sudskim registrom
  – Insolvencijski postupci
  – Pripajanje trgovačkih društava
 • Pravo osiguranja
  – Ishodovanje isplate osigurnine
  – Organizacija poslovanja i zastupanje osiguravajućih društava u postupcima naknade štete
 • Obvezno i ugovorno pravo
  – Ugovorni i izvanugovorni odnosi
  – Naplata potraživanja u ovrsi temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava
  – Sastav ugovora o kupoprodaji, darovanju, doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i dr.
 • Nekretnine
  – Zastupanje u svim zemljišnoknjižnim postupcima
  – Izvidi nekretnina, stanja katastra i zemljišnih knjiga
  – Investicije u nekretnine
  – Sastav predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine
  – Savjetovanje kod pravnih pitanja o nekretninama
 • Radno pravo
  – Zastupanje radnika u sudskom sporu
  – Pravno savjetovanje poslodavaca i radnika o pravima i obvezama iz radnih odnosa
  – Sastav Zahtjeva za zaštitu prava radnika
 • Porezno pravo
  – Zastupanje u upravnim postupcima pred tijelima Porezne uprave
  – Zastupanje u upravnim sporovima protiv poreznih rješenja
 • Kazneno pravo
  – zastupanje klijenata u kaznenim postupcima pred sudovima i drugim tijelima na područjima Republike Hrvatske
  – podnošenje kaznenih prijava
 • Parnično i arbitražno pravo
  – Zastupanje klijenata pred arbitražnim tijelima
  – Zastupanje klijenata pred sudovima u građanskim postupcima