Odvjetnik DAMIR ĐAPIĆ je 2000. godine završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je ubrzo počeo raditi u dva različita odvjetnička ureda, najprije u Zagrebu, a zatim u Splitu u Odvjetničkom društvu Grgić i Partneri, gdje je od 2002. godine do 2019. godine radio na predmetima naknade štete i drugim parničnim predmetima, a od 2017. do 2019. godine bio je i voditelj pisarnice tog društva specijalizirane za odvjetničke poslove prisilne naplate potraživanja, trgovačko i kazneno pravo, posebno kazneno pravo iz područja prometnih i drugih nezgoda. Zajedno sa svojim dugogodišnjim kolegom odvjetnikom Ivanom Santicom 2019. osnovao je Odvjetničko društvo Santica & Đapić.

Upisan je u imenik odvjetnika 2005. godine te ima dugogodišnje parnično iskustvo, iskustvo u zastupanju oštećenika u predmetima naknade štete, iskustvo u zastupanju velikih osiguravajućih društava, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba u predmetima naknade štete iz prometnih nezgoda, pomorskih nezgoda i svih drugih osnova naknade štete, u predmetima trgovačkog prava, obveznog prava, stvarnog prava, zemljišno-knjižnog prava, radnog prava te kaznenog prava. Sudjelovao je u mnogim kompleksnim trgovačkim i drugim sporovima vezanim uz vlasništvo i poslovanje stanica za tehnički pregled vozila te u sporovima vezanim uz pomorsko osiguranje i naknadu štete iz sudara brodova.


Odvjetnik IVAN SANTICA završio je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. Odvjetnički staž odradio je u Odvjetničkom društvu Grgić & Pupić u Splitu, gdje je i nastavio karijeru pa je nakon promjene imena društva u Grgić i Partneri radio najprije na radnom mjestu odvjetnika, potom voditelja Pisarnice Split I i konačno odvjetnika-partnera.

Odvjetnik Santica iskusni je parničar s gotovo 20 godina prakse u zastupanju u složenim predmetima iz domene naknade štete, trgovačkog i pomorskog prava, te obveznog i radnog prava. Kao korporativni odvjetnik vodio je i savjetovao u brojnim predmetima iz sfere naknade štete za tjelesne ozljede, naknade štete iz osnova odgovornosti javne vlasti, liječničke greške, naknade štete iz pomorskih nezgoda i osiguranja brodova i drugih imovinskih osiguranja, najma brodova i charter poslova, kao i u kompleksnim pitanjima poreznog prava i financija te prekogranične arbitraže.

Trenutno je doktorand na poslijediplomskom studiju iz građanskog prava te radi na doktorskoj disertaciji s temom iz područja naknade štete. U suradnji s kolegom odvjetnikom Damirom Đapićem osnovao je Odvjetničko društvo Santica i Đapić.