Područje rada

Građansko pravo

Zastupanje, savjetovanje i zaštita Vaših interesa u svim pravnim stvarima civilne prirode (ugovori, nasljeđivanje, izvanugovorni odnosi i sl.)

Trgovačko pravo

Trgovački ugovori i sporovi, insolvencijsko pravo, osnivanje, regulacija i pravna regulativa trgovačkih društva.

Nekretnine

Uređenje zemljišno knjižnog stanja za investicijske i projektne potrebe, promet nekretnina, nekretninski sporovi, građenje, ugovori o građenju.

Naknada štete

Savjetovanje, podrška, sudsko i vansudsko ostvarivanje naknade svih vrsta neimovinske i imovinske štete, iz širokog spektra odnosa odgovornosti za štetu.

Potrošačko pravo

Zastupanje i savjetovanje klijenata u svim postupcima potrošačkog prava. Osporavanje i poništavanje nepravičnih odredbi potrošačkih ugovora, naknada štete u potrošačkim stvarima.

Kazneno pravo

Zastupanje, savjetovanje i pravna pomoć klijentima u postupcima kaznene i prekršajne naravi, te u svim ostalim postupcima u kojima se predlažu i izriču razne vrste sankcija.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO SANTICA & ĐAPIĆ

Društvo je osnovano 2019. god. kao odraz težnje osnivača za izgradnjom besprijekorne kvalitete u pružanju pravnih usluga utemeljene na visokim standardima u pristupu radu i posvećenosti klijentima. Dugogodišnje iskustvo stečeno u korporativnom zastupanju spajamo s idejom industrije pravnih usluga kao dinamičnog prostora u kojem je neprestano potrebno tražiti i nuditi nova i inovativna rješenja prilagođena suvremenim tehnologijama i promjenama u procesima rada.

Kontakt

Odvjetničko društvo Santica & Đapić  j.t.d.,  Mažuranićevo šetalište 11, 21000 Split

tel: +385 21 831 066 / e-mail: info@santica-djapic.com

VIJESTI

UTVRĐIVANJE KOLIČINE ALKOHOLA U KRVI PRILIKOM VOŽNJE

Vrlo često se od strane policije u prometu količina alkohola u organizmu utvrđuje alkometrom „Drager“, koji „mjeri“ količinu alkohola u litri izdahnutog zraka.

Alkometrom „Drager“ ne može se precizno utvrditi koncentracija alkohola u krvi, jer

ORIJENTACIJSKI KRITERIJI VRHOVNOG SUDA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NEIMOVINSKE ŠTETE ZA SLUČAJ SMRTI BLISKOG SRODNIKA, U SVJETLU UVOĐENJA EURA KAO SLUŽBENE VALUTE RH

Dana 01.01.2023. u Republici Hrvatskoj uveden je euro kao službena valuta, nakon čega će se u sudskoj praksi svakodnevno postavljati pitanja u kojim iznosima oštećenicima naknaditi neimovinsku štetu za duševne boli zbog smrti bliskog srodnika.

Call Now Button