Trgovački ugovori i sporovi, insolvencijsko pravo, osnivanje, regulacija i pravna regulativa trgovačkih društva.