Po odbijanju odštetnog zahtjeva odgovorni osiguravatelj oštećenike najčešće upućuje kako u slučaju nezadovoljstva njegovom odlukom imaju pravo u roku od 15 dana na istu podnijeti prigovor „drugostupanjskoj komisiji“, a ukoliko taj prigovor bude odbijen upućuju ih na to da na tu odluku mogu uputiti pritužbu Pravobranitelju na području osiguranja, zbog kršenja Kodeksa poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike.

Ovdje treba reći da u pravilu odštetni zahtjevi zastarijevaju u roku od 3 godine (početak zastarnog roka računa se ovisno o kojoj vrsti štete se radi) te da oštećenik ne može izgubiti nikakva prava ako propusti uputiti prigovor u roku od 15 dana „drugostupanjskoj komisiji“ osiguravatelja. Radi se o instruktivnom, neobveznom roku koji osiguravatelji zadaju oštećeniku radi održavanja određene dinamike rješavanja spisa i oštećenik ne može izgubiti niti jedno svoje pravo zbog nepoštivanja tog roka.

Glede slanja pritužbe Pravobranitelju za područje osiguranja, isto ne preporučamo, budući se tu radi samo o gubitku vremena, jer Pravobranitelj za osiguranje nema ovlaštenje odlučivanja o imovinsko-pravnom sporu, niti može oštećeniku pomoći pri rješavanju njegovog problema. Djelovanje Pravobranitelja za područje osiguranje limitirano je činjenicom da se praktički radi o funkciji u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje, koji je udruga hrvatskih osiguravatelja.

Ovo društvo se primjerice nekoliko puta obratilo Pravobranitelju za područje osiguranja u situaciji kada je osiguravatelj viciozno odbio oštećenicima (potrošaču) dati izvid štete na automobilu s fotografijama tog izvida (to je eklatantan primjer kršenja osiguravateljne etike), ali Pravobranitelj  je svaki put stao na stranu osiguravatelja, bez ulaženja u suštinu problema.

Treći način rješavanja spora koji preporučuju osiguravatelji bio bi mirenje, ali taj način rješavanja sporova kod nas još uvijek nije u dovoljnoj mjeri zaživio, jer su ljudi još uvijek skeptični prema tom načinu rješavanja sporova.

Dok taj način rješavanja sporova ne zaživi, strankama za sada ostaje jedino da predmet riješe posredovanjem suda.