Zadnjih nekoliko mjeseci u odvjetničkim krugovima vlada nezadovoljstvo vezano uz obvezu slanja pismena sudovima elektroničkim putem te obvezu zaprimanja sudskih pismena kroz „Moj pretinac“, izvršavanje uvida u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u postupku te zaprimanje upozorenja kako je nad nekom od stranaka, u predmetu u kojima su punomoćnici, otvoren stečajni postupak.

Naše odvjetničko društvo rado je prihvatilo sustav e-komunikacije i slanje pismena na sudove elektroničkim putem, jer taj sustav ima puno prednosti, kako za naše stranke, što nam je najvažnije, tako i za samo odvjetničko društvo (sve se radi iz ureda, nema troškova kopiranja, pošte i sl.).

Naime, čl. 7. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“ broj 118/2018), propisano je kako se u slučaju slanja podnesaka putem sustava e-komunikacija plaća polovica sudske pristojbe, kao i za odluke zaprimljene putem tog sustava ako se plate u roku od tri dana od dana elektroničke dostave, što znači da u slučaju korištenja tog sustava stranka umjesto primjerice 5.000,00 kn koliko bi inače platila najveću sudsku pristojbu tužbe, plaća 2.500,00 kn, ili umjesto najmanje pristojbe koja iznosi 100,00 kn plaća 50,00 kn. Isto se odnosi i na pristojbu presude, koja u pravilu iznosi isto koliko i pristojba tužbe.

Dakle, primjerice, ukoliko stranka želi utužiti nekoga za 100.000,00 kn, u slučaju korištenja sustava e-komunikacija platiti će sudsku pristojbu tužbe u iznosu od 675,00 kn i pristojbu presude u iznosu od 675,00 kn. U slučaju nekorištenja tog sustava obje pristojbe platiti će po 1.350,00 kn, dakle ukupno 2.700,00 kn.

Ta prednost je još više vidljivija kod ulaganja pravnih lijekova kada se plaćaju dvostruke pristojbe, pa se predmetu velike vrijednosti umjesto primjerice 10.000,00 kn, mora platiti 5.000,00 kn.

Upotreba sustava e-komunikacija je vrlo jednostavna, sve što treba imati je već obavljenu prijavu u sustav e-građani, dobar i brz skener, čitač kartice i primjerice osobnu iskaznicu sa čipom (postoje i druge opcije prijave).

Dakle, smatramo da se radi o dobrom pokušaju racionalizacije, pod uvjetom da su sudovi tehnički spremni za takav rad s odvjetnicima, što će se pokazati u sljedećih nekoliko mjeseci.