Uređenje zemljišno knjižnog stanja za investicijske i projektne potrebe, promet nekretnina, nekretninski sporovi, građenje, ugovori o građenju.