Savjetovanje, podrška, sudsko i vansudsko ostvarivanje naknade svih vrsta neimovinske i imovinske štete, iz širokog spektra odnosa odgovornosti za štetu.