Zastupanje, savjetovanje i pravna pomoć klijentima u postupcima kaznene i prekršajne naravi, te u svim ostalim postupcima u kojima se predlažu i izriču razne vrste sankcija.