Zastupanje, savjetovanje i zaštita Vaših interesa u svim pravnim stvarima civilne prirode (ugovori, nasljeđivanje, izvanugovorni odnosi i sl.)