Odvjetničko društvo Santica & Đapić  j.t.d.,  Mažuranićevo šetalište 11, 21000 Split

tel: +385 21 831 066 / e-mail: info@santica-djapic.com